Rioolkeuring garandeert correct gebruik rioolstelsel

De verplichting om je private rioolaansluiting te laten keuren, geldt zowel bij nieuwbouw als omvangrijke verbouwingen. De rioolkeuring moet garanderen dat het openbare rioolstelsel correct gebruikt wordt.


Wanneer is een rioolkeuring verplicht?

De keuring is verplicht voor de ingebruikname van een nieuwe aansluiting, bij een belangrijke wijziging van een bestaande aansluiting, na de vaststelling van een inbreuk door de rioolexploitant of bij de aanleg van een gescheiden rioolstelsel waarbij voor alle inwoners een afkoppelingsverplichting geldt.

Wie mag een rioolkeuring uitvoering?

De keuring van een private riooluitsluiting mag uitsluitend worden uitgevoerd door een opgeleide deskundige. Deze moet over voldoende juridische en technische kennis beschikking. Elke keuring moet op een gelijkvormige manier verlopen. De keuring gebeurt best op een moment dat de leidingen nog vrij gemakkelijk bereikbaar zijn. Zo kunnen eventuele problemen meteen aangepakt worden. Bovendien moet de keuring gebeuren vooraleer de nieuwe of aangepaste rioolafvoer gebruikt wordt.

Afbeelding afkoppelingsadviseur - StaTco

StaTco als afkoppelingsadviseur?

StaTco beschikt over alle vereiste expertise om de functie van afkoppelingsadviseur te vervullen. Een afkoppelingsadviseur krijgt bij de aanleg van een gescheiden rioolstelsel de opdracht om de aanpalende bewoners te adviseren en te begeleiden.

Op die manier krijgen de bewoners de vereiste informatie op maat en persoonlijke begeleiding om hun privaat rioolstelsel correct te ontkoppelen.

Zo mag het regenwater - afkomstig van bijvoorbeeld daken - niet meer terechtkomen in de riolering voor vuil water.

(Ver)bouwplannen?

Je mag rekenen op scherpe all-in prijzen
Extra korting bij combinatie van dienstverleningen