Waarom StaTco als veiligheidscoördinator?

  • StaTco voldoet aan alle wettelijke vereisten om de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele werven uit te voeren.
  • Onze dienstverlening is volledig afgestemd op veiligheidscoördinatie voor eengezinswoningen, appartementsgebouwen en bedrijfsgebouwen. Ook voor verbouwingen ben je bij ons welkom.
  • Onze veiligheidscoördinatie blijft niet beperkt tot het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan. Wij engageren ons tot een aantal persoonlijke werfbezoeken waarbij we controleren of de opgelegde maatregelen effectief worden opgevolgd. Elk werfbezoek leidt tot een gedetailleerd verslag.
  • Onze verslaggeving richt zich niet uitsluitend op de tekortkomingen, ook positieve punten worden expliciet aangehaald. Dit leidt bij alle partijen tot extra motivatie om aandacht te besteden aan veiligheid op de werf.
  • Op elk moment staan we bij concrete vragen of problemen ter beschikking als veiligheidsadviseur. In onze adviezen houden we zowel rekening met de praktische uitvoeringsmogelijkheden als de economische realiteit.
  • Bij een combinatie van veiligheidscoördinatie met een aanstelling als EPB-verslaggever geniet je van extra korting. Je hebt in dat geval één aanspreekpunt voor de belangrijkste veiligheids- en energieverplichtingen voor, tijdens en na de bouwwerken.
  • Wij leveren een verzorgd en tot in de puntjes uitgewerkt postinterventiedossier (PID) af.


Wat omvat onze dienstverlening als veiligheidscoördinator?

Opstellen van veiligheids- en gezondheidsplan (VGP)

Voor elke opdracht stellen we een uitgebreid veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) op. Dit plan bevat een risicoanalyse en een aantal concrete preventiemaatregelen. Deze maatregelen richten zich op het beperken van de veiligheidsrisico's op de werf.

Bijhouden van het coördinatiedagboek (CD)

Als veiligheidscoördinator houden we een coördinatiedagboek bij. Dit boek bevat alle vereiste gegevens en aantekeningen van gebeurtenissen op de werf. Wij werken de inhoud van dit coördinatiedagboek uit volgens de specifieke vereisten van elke werf.

Het postinterventiedossier (PID)

Het postinterventiedossier bevat alle nuttige elementen inzake veiligheid en gezondheid die belangrijk zijn voor latere werkzaamheden aan een gebouw. Dit document moet toegevoegd worden aan de notariële akte bij de eventuele verkoop van het gebouw. In het postinterventiedossier vind je alle werfverslagen en bijhorende foto's terug.

(Ver)bouwplannen?

Je mag rekenen op scherpe all-in prijzen
Extra korting bij combinatie van dienstverleningen